login

Test

De Dekapentatest is gebaseerd op een online vragenlijst die resulteert in een rapport.

Wat houdt het in?

De online vragenlijst bestaat uit ongeveer 100 multiple choice vragen die in ongeveer 30-45 minuten kunnen worden beantwoord.

Het rapport gaat in op: je drijfveren, kwaliteiten en valkuilen, overlevingsstrategie, belemmeringen en overtuigingen, stressreactie, communicatiestijl, conflicthanteringstijl, allergie en gedrag in relaties. Ook geeft het profiel duidelijk aan wat je persoonlijke ontwikkelrichting en groeipotentieel is.

Wat kun je ermee?

In de eerste plaats kun je het rapport gebruiken als bevestiging voor wat je eigenlijk al wist over jezelf. De unieke combinatie van archetypen die in jou actief zijn maakt duidelijk dat je leven niet een willekeurige aaneenschakeling is van gebeurtenissen maar verklaart hoe je wordt gedreven en gestuurd door de archetypen die in meer of mindere mate in jou aanwezig zijn.


In de tweede plaats kun je het rapport gebruiken om jezelf te leren accepteren voor wie je bent, met al je kwaliteiten en schaduwkanten. Het herkennen en erkennen van wie je werkelijk bent kan je een gevoel van zelfacceptatie en daarmee heelheid geven.


In de derde plaats kun je het rapport gebruiken als een instrument voor zelfontwikkeling. Als je zicht hebt op de archetypen die prominent, minder of nauwelijks in je aanwezig zijn dan kun je kapitaliseren op je kwaliteiten en bewust besluiten om de aspecten van de ontbrekende archetypen in jezelf te gaan ontwikkelen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Nadat je bij Dekapenta of bij een van onze partner een test hebt aangevraagd ontvang je een e-mail met daarin een link naar de vragenlijst.

Na het invullen van de vragenlijst wordt het rapport automatisch gegenereerd. Het omvat ongeveer 20 pagina's.

Het rapport wordt vervolgens door Dekapenta of door de partner bij wie je het hebt aangevraagd, aan je toegestuurd. Een persoonlijk gesprek, waarin de test wordt toegelicht, is altijd aan de test verbonden. Een test met toelichtend gesprek kost € 365,- exclusief BTW.

Aanvragen

Je kunt een Dekapentatest aanvragen via 'contact' of bij een van onze partners.