login

Privacy

1.1 Dekapenta B.V. beschermt de privacy van haar gebruikers. Alle privacy gevoelige informatie, die u aan ons verstrekt valt onder dit Privacy Statement. Dekapenta B.V. spant zich naar alle redelijkheid in informatie die door gebruikers wordt verstrekt vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden, zoals omschreven in het onderstaande Privacy Statement. Dekapenta B.V. werkt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens

1.2 Uw e-mailadres zoals opgegeven bij de inschrijving, wordt slechts gebruikt om uw inloggegevens te registreren en door te geven.

1.3 Uw e-mailadres wordt door Dekapenta B.V. zonder uw uitdrukkelijke toestemming nooit aan derden bekend gemaakt.

1.4 Ten behoeve van een optimalisatie van onze diensten houden wij gegevens bij over Profielen in relatie tot archetypen en persoonlijke kenmerken. Deze gegevens onthullen niets over de individuele deelnemers, maar hebben betrekking op meta-informatie zoals de patronen die qua archetypen te ontdekken zijn in profielen, demografische kenmerken van het deelnemersbestand etc. Wij gebruiken deze meta-informatie voor statistische analyses. Deze gegevens kunnen door ons aan derden ter beschikking worden gesteld.

1.5 De site gebruikt cookies om uw interesse vast te stellen en het gebruik van de site te evalueren. Cookies zijn kleine stukjes tekst opgeslagen op uw computer, die ons helpen na te gaan welke browser u gebruikt en waar u op deze site bent geweest. Om volledig toegang te krijgen tot alle delen van de site en de vragenlijsten zonder problemen in te kunnen vullen dient u uw browser zo in te stellen dat cookies worden geaccepteerd. Als uw browser cookies niet accepteert dan heeft u geen toegang tot alle onderdelen van de site.