login

Concept

De aanpak van Dekapenta is gebaseerd op de theorie van Carl Jung, Jean Shinoda Bolen, aangevuld met de inzichten van Brenters en Hoekman. Die gaat er van uit dat wij grotendeels worden gestuurd door onbewuste gedragspatronen. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 95% van ons gedrag onbewust is. Jung gaf aan deze gedragspatronen de benaming archetypen. Archetypen bepalen wat ons motiveert, wat we belangrijk vinden, hoe we ons gedragen, hoe we waarnemen en reageren.

ZeusZeus
PoseidonPoseidon
HadesHades
ApolloApollo
HermesHermes
AresAres
HephaistosHephaistos
DionysosDionysos

Door middel van de Dekapentatest wordt persoonlijkheid in kaart gebracht en geduid in termen van archetypen. Het rapport laat zien wie je bent, wat je kunt en wat je belangrijk vindt, en hoeverre die drie dimensies met elkaar in harmonie dan wel in onbalans zijn.

Artemis Artemis
Athena Athena
Hestia Hestia
Hera Hera
Demeter Demeter
Persephone Persephone
Aphrodite Aphrodite

Toepassingen

De Dekapentatest kan de basis vormen voor een reeks van toepassingen. Hieronder beschrijven we er enkele op hoofdlijnen.

Persoonlijke ontwikkeling

De test kan de basis vormen voor een individueel coachingtraject en kan het startpunt zijn om het persoonlijk functioneren te verbeteren zowel in de privé-sfeer als in een baan. Het profiel is uitgebreid, gepersonaliseerd en uniek. Je wordt je bewust van patronen die ten grondslag liggen aan je houding, gedrag en de impact daarvan op anderen.

Teamontwikkeling

De test kan de basis vormen voor het beter functioneren van teams of het startpunt zijn van een optimale teamsamenstelling in relatie tot de taken waarvoor het team verantwoordelijk is. Van ieder teamlid wordt duidelijk wat zijn/haar drijfveren, kwaliteiten en valkuilen zijn. Inzicht in jezelf en de ander en je bewust worden van het verschil, maakt het gemakkelijker om de ander te accepteren voor wie hij/zij is. Diversiteit op zich is geen garantie voor het goed functioneren van een team. Dat wordt het pas als teamleden van elkaar accepteren dat ze verschillend zijn en het verschil niet meer wordt gezien als bron van irritatie maar als toegevoegde waarde.

Leiderschap op maat

Dekapenta gaat er vanuit dat leidinggeven meer is dan een set vaardigheden die je je moet aanleren. Het is van belang te weten wat jouw natuurlijke kwaliteiten zijn als het gaat om het aansturen en motiveren van anderen en wat je valkuilen zijn die succesvol leiderschap in de weg staan.

HR-beleid van een organisatie

De test kan een aanvulling zijn op competentiemanagement omdat duidelijk wordt in hoeverre de competenties en vaardigheden die van medewerkers worden gevraagd aansluiten bij hun natuurlijke kwaliteiten of daar juist ver van af liggen.

Uitvoering

De begeleiding- en adviesdiensten worden door Dekapenta uitgevoerd en in samenwerking met onze partners. U kunt met ons contact opnemen voor een aanbod op maat.